TILLBAKA TILL RAS PRESENTATION

Jakt Prover

Många olika provformer finns öppna för tysk jaktterrier. Men det viktigaste för rasen och avelsarbetet är Anlagsprovet, skog och fält, vilket är ett prov enbart för tysk jaktterrier.

Anlagsprov, skog och fält, Elitprov och Viltspårsprov.

Ett anlagsprov delas i två delar, grytdelen är gemensam för både fält- och skogsprovet. Grytdelen kopplas ihop med en drevdel som kan göras som skogs- eller fältprov. Man kan börja med vilken del man vill. Den genomförs i provgryt under sommarhalvåret, här bedöms hundens sök, skall, jaktlust och skärpa i grytet. I samband med grytdelen görs även ett vattenmoment där hunden skall visa hög vattenpassion.

Drevdelen görs under hösten och vintern. Vid fältprovets drevdel släpps hunden på en uppstött fälthare på ett öppet fält och hundens drevarbete på löpan bedöms. Vid skogsprovets drevdel får hunden söka fritt i skogen och driva det vilt den påträffar. Hundens sök och drevarbete bedöms. Under hela proven bedöms hundens följsamhet. I samband med anlagsproven kontrolleras hundarnas tandstatus och bett samt mankhöjd och bröstomfång. Ett skottfasthetstest görs också.

Tysk jaktterrier som genomfört anlagsprov skog eller fält med lägst omdömet "Mycket bra" har rätt att starta på Grytjaktprov. Detta som ett komplement sedan införseln av galler vid provgryten för att överhuvudtaget kunna bedöma och urskilja hundar åt ur avelshänseende. Resultaten av de fyra egenskaperna sök, skall, jaktlust och skärpa på en skala O - 4, rapporteras till den gemensamma databasen Dogbase där alla tysk jaktterrier från Tyskland, Österrike, Danmark och Sverige registreras. Sveriges deltagande i Dogbase är helt avgörande för våra möjligheter till ett systematiskt avelsutbyte med dessa länder

Speciella grytanlagsprov (GA) i provgryt finns för alla grythundsraser. Provet finns i två varianter, ett för rävsprängare och ett för förliggare. Vid provet används endast omdömena Godkänd och Icke Godkänd.

För att erhålla titeln Grytjaktchampion, sprängare fordras två godkända grytanlagsprov, sprängare, utdelade av två domare samt ett godkänt grytjaktprov, sprängare, eller två godkända grytjaktprov, sprängare utdelade av två domare samt ett godkänt grytanlagsprov, sprängare. Därutöver 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land.

För att erhålla titeln Grytjaktchampion, förliggare fordras två godkända grytanlagsprov, förliggare, utdelade av två domare samt ett godkänt grytjaktprov, förliggare, eller två godkända grytjaktprov, förliggare utdelade av två domare samt ett godkänt grytanlagsprov, förliggare. Därutöver 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land.

Många jaktterriers startar också på viltspårprov. Dessa prov arrangeras aven mängd olika hund klubbar och för alla raser. Man börjar med ett prov i anlagsklass och med godkänt från detta prov kan man starta i öppen klass. Efter tre första pris i öppen klass är hunden svensk viltspårchampion.

Elitprovet är slutprovet för den färdiginjagade och kompletta tyska jaktterriern. För att få starta skall hunden ha minst "mycket bra" på anlagsprov skog eller fält, "godkänd" på grytanlagsprov samt "godkänd" i anlagsklass på viltspårprov. Provet består av två delar som kan göras vid olika tillfällen. Vid apport- och lydnadsdelen skall hunden apportera en fågel på simdjupt vatten samt visa prov på lydnad (sitt, fot ligg etc.). Vid drevdelen skall hunden prestera flera drev och visa upp bl.a. bra sök, förarkontakt och skalldrivnings-förmåga. Efter tre första pris på elitprov är hunden Svensk Elitchampion, en mycket prestigefylld titel.

Vid Vildsvinsprov provas hundens vilja och förmåga att söka, ställa, driva eller spränga vildsvin. Provet skall ske på frilevande vildsvin och är avsett för hundar som fungerar som vildsvinshundar och alltså ej som anlagstest för orutinerade hundar. Omdömet är godkänd eller ej godkänd.