Valpar 

 
Vitsuddens Beatrice Valpar 2017


Vi planerar inga valp kular året 2018 

Är  ni är intresserad av en valp från oss 
är ni välkomman att höra av er och kolla när vi planerar nästa kull 

för mera information 073-9947772 eller  mail info@mortaros.se 

Vid leverans av valparna

Registrerade i Svenska kennelklubben
Vaccinerade
Id märkta
Veterinärbesiktade
Regelbundna avmaskade
Vana vid att leva i barnfamilj